Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Hanhimäki & Fonsén (KLA) FI & EN

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 25. lokakuuta 2023, 15.30

Thesis group presentation

Topics:

1. Research themes concerning educational leadership, such as educational leadership at different levels of education and in early childhood education and care; ethical leadership; values and ethics in educational leadership and education; pedagogical leadership; compassionate leadership; teacher leadership; leadership structures

Koulutusjohtamiseen liittyvät tutkimusteemat, kuten koulutusjohtaminen eri koulutusasteilla ja varhaiskasvatuksessa; eettinen johtajuus; arvot ja etiikka koulutusjohtamisessa ja kasvatuksessa; pedagoginen johtaminen; myötätuntoinen johtaminen; opettajajohtajuus; johtamisen rakenteet

2. Professional development; agency and career counselling in educational leadership and in various positions in the field of education and training; themes concerning organisation cultures

Ammatillinen kehittyminen; toimijuus ja uraohjaus koulutusjohtamisessa sekä kasvatus- ja koulutusalan työtehtävissä; organisaatiokulttuureihin liittyvät teemat

Thesis supervisors: Eija Hanhimäki (eija.h.hanhimaki@jyu.fi) and Elina Fonsén (elina.k.fonsen@jyu.fi)
Start date: Spring 2024

Number of theses to be supervised : 6

Choose which of our Faculty’s areas of research focus does your own research represent:

  • Education, teaching and interventions
  • Wellbeing, learning and interaction at work

We can supervise theses written in English in a mixed group of English-speaking and Finnish-speaking students.

Other selection criteria

Students’ research interests and previous studies are connected to the themes of this research seminar, e.g. specialisation studies in educational leadership.

We are available on 27 October at 9.30-11 (Zoom): https://jyufi.zoom.us/j/68586194733

Additional information

This seminar will be supervised by two supervisors, Eija Hanhimäki and Elina Fonsén (max 6 students in the whole group).