Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Helena Viholainen (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos maanantai 23. lokakuuta 2023, 13.02

Aiheet:

1. Tukea lukemiseen -tutkimus, jossa mahdollisuus tehdä graduja poikkileikkausaineistoista.

Kerätään tietoa
- oppilaiden lukutaidosta, kognitiivisista taustatekijöistä sekä oppilaiden oppimiseen liittyvistä tunteista, motivaatiosta, oppimisen tuesta ja hyvinvoinnista.
- erityisopettajien näkemyksiä oppilaan itsesäätelytaidoista ja käyttäytymisestä, opettajan omasta minäpystyvyydestä ja työhyvinvoinnista.
- vanhempien koulutustaustasta ja lukemiseen kotona annetusta tuesta, lisäksi vanhemman näkemyksiä lapsen itsesäätelytaidoista ja käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista sekä lapsen lukemisen harrastamisesta.

2. Motorisen oppimisen vaikeudet eli motoristen taitojen oppimiseen liittyvät vaikeudet

- miten vanhemmat / varhaiskasvattajat tunnistavat ongelman
- lasten ja nuorten omat kokemukset

Ohjaajat: Helena Viholainen, helena.j.k.viholainen@jyu.fi

Aloitusaika: Kevät 2024

Ohjattavien töiden määrä: 10

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

Seminaariryhmän toteutusmuoto

  • Lähiopetus
  • Hybridi
  • Etäopetus
Muut valintakriteerit:

Olen tavattavissa 27.10. klo 9.30-11 Zoomissa:

Topic: Gradupamaus_viholainen
https://jyufi.zoom.us/j/64181255028