Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Miika Marttunen (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 26. lokakuuta 2023, 11.20

Esittely

Aiheet:

1. Argumentointi ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa

Kuvaus: Tutkimuksen kysymyksenasettelut voivat liittyä argumentoinnin ja kriittisen ajattelun ilmenemiseen tai taitoihin, argumentoivaan kirjoittamiseen, tieteelliseen lähdeperustaiseen kirjoittamiseen, tai argumentoinnin/kriittisen ajattelun opettamiseen tai oppimiseen erilaisissa ympäristöissä. Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia, esim. vuorovaikutus-, lomake-, kirjoitelma- tai dokumenttiaineistoja.

2. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa

Kuvaus: Tutkimusaiheet voivat liittyä erilaisilla tavoilla tieto- ja viestintäteknologian käyttöön opetuksessa ja opiskelussa eri koulutusmuodoissa, koulutusasteilla tai työelämässä. Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia, esim. vuorovaikutus-, lomake-, kirjoitelma- tai dokumenttiaineistoja.

3. Digitaaliset tekstitaidot

Kuvaus: Tutkimusten kysymyksenasettelut voivat liittyä esim. digitaalisten tekstitaitojen merkitykseen opetuksessa ja oppimisessa tai tiedon hakuun, kriittiseen lukemiseen, tiedon kriittiseen arvioimiseen ja eri lähteistä kootun tiedon yhdistelemiseen digitaalisissa ympäristöissä (mm. internet). Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia, esim. kirjoitelma- tai lomakeaineistoja.

Ohjaajat: Miika Marttunen, miika.marttunen@jyu.fi

Aloitusaika: Kevät 2024

Ohjattavien töiden määrä: 6

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot
  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät
  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Seminaariryhmän toteutusmuoto

  • Lähiopetus

Olen tavattavissa 27.10. 9.30-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/69423428118 (Passcode: 920995)