Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tanja Vehkakoski (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 25. lokakuuta 2023, 09.48

Graduryhmän esittely   

Aiheet:

1. Keskustelunanalyyttinen luokkahuonevuorovaikutus-tutkimus alakoulun avoimissa oppimisympäristöissä
-työskentelypaikoista neuvottelu oppitunnin aikaisissa siirtymissä (valmis videoaineisto)
-myönteinen oppimisen/käyttäytymisen tuki vuorovaikutuksellisena ilmiönä (valmis videoaineisto)
-tilojen ja työtapojen mahdollistamat osallistumisen reunaehdot (tilannesidonnainen kiinnittyminen) luokassa (valmis videoaineisto)
-Yhteisopettajuus vuorovaikutuksellisena ilmiönä (valmis videoaineisto):
*esim. Opettajien keskinäinen neuvottelu oppitunneilla
*esim. Jaettu oppilaiden tarkkaavuuden suuntaaminen

2. Oppikirjojen ja oppimateriaalien tutkimus

-Kirjallisuuden saavutettavuus: Minkälaisia kirjoja monitarpeiset lapset, nuoret ja aikuiset tarvitsevat sekä mitkä ovat parhaita tapoja tutustua kirjallisuuteen silloin, kun kirjoja ei lueta itsenäisesti vaan omaisen, opettajan tai avustajan kanssa? (itse kerättävä haastatteluaineisto, kontakti valmiina Saavutettavuuskirjasto Celian kautta)
-Miten käsitteitä määritellään ja havainnollistetaan oppikirjoissa (myös selkomukautetut oppikirjat)? (itse kerättävä oppikirja-aineisto)
-Miten kiistanalaisia kysymyksiä käsitellään oppikirjoissa? (itse kerättävä oppikirja-aineisto)

3. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiakirjojen sekä konsultaatiopyyntöjen tutkimus

-Konsultointipyyntöjen sisällönanalyyttinen tarkastelu: Huoltajien, opettajien ja muiden tukea tarjoavien henkilöiden yhteydenottojen sisällöt Oppimisen tuen neuvonta-palveluun vuosina 2018-2022 (valmis aineisto)
- Miten toimintakykyarviosta (ICF) saatavaa tietoa voidaan hyödyntää pedagogisissa prosesseissa/pedagogisten asiakirjojen laatimisessa? (itse kerättävä haastatteluaineisto, kontakti valmiina)
-Millaisia merkityksiä esi- ja alkuopetuksessa laadituissa oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiakirjoissa annetaan päivittäisille toiminnoille/arjen taidoille? (valmis asiakirja-aineisto)
-Miten esi- ja alkuopetuksessa laadituissa oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiakirjoissa kirjoitetaan motorisista taidoista? (valmis asiakirja-aineisto)

Ohjaajat: Tanja Vehkakoski, tanja.vehkakoski@jyu.fi

Aloitusaika: Kevät 2024

Ohjattavien töiden määrä: 10

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

Seminaariryhmän toteutusmuoto

  • Lähiopetus

Olen tavattavissa 27.10. klo 9.30-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/61073538335