Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Monimenetelmäisyys

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 25. elokuuta 2021, 09.06
Tieteellisessä tutkimuksessa voidaan käyttää saman tutkimusongelman ratkaisuun useita erilaisia tutkimusmenetelmiä. Tällaista tutkimusstrategiaa kutsutaan monimenetelmäisyydeksi.

keha_strategia tutkimusstrat empiirinen tutkimus teoreettinen tutkimus monimenetelmäisyys määrällinen tutkimus laadullinen tutkimus tapaustutkimus poikittaisstutkimus pitkittäisstutkimus vertaileva tutkimus historiatutkimus etnografinen tutkimus hermeneuttinen tutkimus narratiivinen tutkimus fenomenologinen tutkimus diskurssitutkimus kriittinen tutkimus toimintatutkimus surveytutkimus kokeellinen tutkimu

Usein vain yhtä menetelmää soveltamalla tutkimuskohteesta voidaan saada vain yhden osa-alueen käsittävä tulos. Tutkimusta voidaan tällöin täydentää valitsemalla menetelmiksi muita täydentäviä menetelmiä. Useita eri menetelmiä hyödyntämällä tutkimuskohteesta voidaan saada monipuolisia ja kattavia tuloksia. Monimenetelmäisessä tutkimuksessa käytettävät eri menetelmät voivat olla yhdistelmä sekä laadullisista että määrällisistä menetelmistä.

Monimenetelmäisyys JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu monimenetelmällisen tutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.
Spratt, Christine, Walker, Rob ja Robinson, Bernadette, 2004. Mixed Research Methods. The PREST training resources. Commonwealth of Learning. (pdf)

Johnson, Burke R. ja Onwuegbuzie, Anthony J., 2004. Mixed Methods Research. A Research Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33:7. (pdf)

O´Cathain, Alicia, Murphy, Elizabeth ja Nicholl, Jon, 2007. Why, and how, mixed methods research is undertaken in health services research in England: a mixed methods study. BMC Health Services Research, 7:85. BioMed Central.