Monimenetelmäisyys

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 11.58
Tieteellisessä tutkimuksessa voidaan käyttää saman tutkimusongelman ratkaisuun useita erilaisia tutkimusmenetelmiä. Tällaista tutkimusstrategiaa kutsutaan monimenetelmäisyydeksi.

keha_strategiatutkimusstratempiirinen tutkimusteoreettinen tutkimusmonimenetelmäisyysmäärällinen tutkimuslaadullinen tutkimustapaustutkimuspoikittaisstutkimuspitkittäisstutkimusvertaileva tutkimushistoriatutkimusetnografinen tutkimushermeneuttinen tutkimusnarratiivinen tutkimusfenomenologinen tutkimusdiskurssitutkimuskriittinen tutkimustoimintatutkimussurveytutkimuskokeellinen tutkimu

Usein vain yhtä menetelmää soveltamalla tutkimuskohteesta voidaan saada vain yhden osa-alueen käsittävä tulos. Tutkimusta voidaan tällöin täydentää valitsemalla menetelmiksi muita täydentäviä menetelmiä. Useita eri menetelmiä hyödyntämällä tutkimuskohteesta voidaan saada monipuolisia ja kattavia tuloksia. Monimenetelmäisessä tutkimuksessa käytettävät eri menetelmät voivat olla yhdistelmä sekä laadullisista että määrällisistä menetelmistä.

Monimenetelmäisyys JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu monimenetelmällisen tutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Anttila, Pirkko. Triangulaatio. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Spratt, Christine, Walker, Rob ja Robinson, Bernadette, 2004. Mixed Research Methods. The PREST training resources. Commonwealth of Learning. (pdf)

Johnson, Burke R. ja Onwuegbuzie, Anthony J., 2004. Mixed Methods Research. A Research Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33:7. (pdf)

O´Cathain, Alicia, Murphy, Elizabeth ja Nicholl, Jon, 2007. Why, and how, mixed methods research is undertaken in health services research in England: a mixed methods study. BMC Health Services Research, 7:85. BioMed Central.