Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Liike- ja ammattisalaisuus

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.19

 

Viranomaisen yksityisiltä saamat aineistot eivät ole julkisia siltä osin kuin ne sisältävät liike- ja ammattisalaisuuden tai yksityisen elinkeinotoiminnan piiriin kuuluvaa tietoa, jonka julkistaminen aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. Liikesalaisuus on yleensä yrityksen liiketoiminnan kannalta sellaista merkityksellistä tietoa, jonka salaamiselle yrityksellä on erityiset intressit. Tiedot voivat liittyä kilpailijasuojaan, yhteiskuntasuhteisiin, tekniseen tai kaupalliseen osaamiseen, hallintoon, budjetointiin, toimintastrategiaan, tietotaitoon, yrityskokemukseen tai liikeideaan. Sitä vastoin esimerkiksi elinkeinotoiminnan laajuus ei ole liikesalaisuus. Vastaavasti ammattisalaisuudessa on kysymys tiedosta, joka liittyy ammatin harjoittamiseen, ammattitaitoon tai luottamuksellisiin asiakassuhteisiin. ”Muunlaisen vastaavan yksityistä elinkeinotoimintaa koskevan tiedon” voi salata, jos julkistamisesta voidaan katsoa aiheutuvan taloudellista vahinkoa ja jos kyseessä on tieto, jonka elinkeinonharjoittaja haluaa pitää salassa.

Salassapidolla ei ole kuitenkaan laillista perustetta, jos tiedoilla on merkitystä kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden kanssa. Lisäksi elinkeinotoiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvominen saattaa edellyttää tietojen julkisuutta. Salassapito ei ole oikeutettua myöskään, jos tiedot liittyvät elinkeinonharjoittajan velvollisuuksiin ja niiden hoitamiseen. Ei-salattavia tietoja ovat esimerkiksi tuotteiden koostumukset tai tehtaan ympäristövaikutukset. Tarvittaessa viranomaisen on arvioitava salassapitointressejä objektiivisesti ja kokonaisuutena esimerkiksi yrittäjää kuulemalla.