Viranomaisen edunvalvonta

tekijä: Erkki Ahvenniemi Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.20

 

Viranomaisilla saattaa joissakin tilanteissa alla tärkeää suojata omia etuja. Kyse saattaa olla julkisesta taloudellisesta edusta, neuvottelutoiminnasta tai oikeudenkäyntiin valmistautumisesta. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen suojaamisen tavoitteena on ennen kaikkea tasapuolinen kohtelu. Esimerkiksi valtion tai kunnan liikelaitoksen asema ei saisi olla yksityisiä huonompi taloudellisissa suhteissa, avoimessa kilpailutilanteessa, oikeudenkäynnin osapuolena tai työnantajana. Arvioinnin kannalta olennaista on viranomaisen toiminta ja tilanne, ei toiminnan muoto.

Viranomaisen edunvalvontaan liittyvät salassapitovelvoitteet ovat osittain ehdottomia, osittain lähtökohtana on julkisuus. Esimerkiksi liike- ja ammattisalaisuuksien kohdalla salassapito on ehdoton, mutta edellytyksenä on, että suojeltava etu vaarantuu konkreettisesti. Liiketoiminnan piiriin kuuluvat sijoitukset, rahoitusjärjestelyt ja lainanotto on salattava jos tietojen julkaiseminen aiheuttaa taloudellista vahinkoa, huonontaa kilpailuasemaa tai heikentää muuten julkisyhteisön taloudellisia toimintamahdollisuuksia.

Suojan kohteena voi olla myös viranomaisen neuvottelutoiminta. Tarkoituksena on suojata julkisyhteisön edunvalvonta sopimusosapuolena. Edunvalvonta voi koskea julkisyhteisöä myös työnantajana, kuten työmarkkinaosapuolena tai työriidan osapuolena. Julkisyhteisön edunvalvonta neuvotteluosapuolena konkretisoituu esimerkiksi tiedoissa tai asiakirjoissa, joita valtion edustajat saavat tai laativat maataloustukineuvotteluissa.

Ei-julkista aineistoa voi sisältyä myös niihin viranomaisen laatimiin tai hankkimiin asiakirjoihin, joilla valmistaudutaan oikeudenkäyntiin, jossa viranomainen on osapuolena. Kyse on oikeudenkäyntiä edeltävistä valmisteluasiakirjoista. Julkisyhteisön vastapuolen oikeusturva varmistetaan oikeudella saada tuomioistuimelle luovutetut asiakirjat.