Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Sosiaali- ja terveydenhuolto

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.25

 

Tiedot henkilöiden asiakkuudesta sosiaalihuollossa tai työhallinnossa kuuluvat ehdottoman salassapidon piiriin.
Salassa pidettäviä ovat lisäksi kaikki terveydentilaa kuvaavat tiedot, kuten diagnoosit, vammaisuudet, hoitotoimenpiteet sekä seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen. Asiakkuutta koskevat salattavat tiedot liittyivät etuisuuksien saamiseen, tukitoimiin tai saatuihin palveluihin.

Sosiaali- ja terveyshuollossa salassapito on edellytys luottamukselliselle hoitosuhteelle. Logiikkana on, että jo asiakkuus sinänsä saattaa paljastaa henkilöistä arkaluonteisia tietoja. Salassapidon kohteena voi olla myös muu kuin varsinaisesti hoidettavana oleva henkilö, kuten esimerkiksi siittiöiden luovuttaja.

Salassapitovelvoite ulottuu sosiaalihuollon tai terveydenhuollon yksiköiden ohella myös muihin viranomaisiin. Salattavat tiedot voivat sisältyä tällöin esimerkiksi lääkäritodistuksiin, ruumiinavauspöytäkirjoihin tai pakkohoitoon toimittamista koskeviin lähetteisiin.