Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Maanpuolustus

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.13

 

Maanpuolustussalaisuuteen liittyvät, salassa pidettävät tiedot koskevat puolustusvoimien toimintoja, kuten puolustusvalmiuteen varautumista, sotilastiedustelua sekä puolustusvoimien varustamista, kokoonpanoja, sijoituksia ja käyttöä. Salassapidon piiriin kuuluvat myös näissä toiminnoissa tarvittavat laitteet ja niiden sijoituskohteet. Näitä ovat esimerkiksi maanpuolustusta palvelevat keksinnöt, rakenteet, laitteet ja muut kohteet, järjestelmät, tutka-asemien sijoitukset, ohjusten torjuntajärjestelmät, kiinteät puolustuslaitteet, liikenneyhteydet ja siltarakenteet.

Maanpuolustusalaisuuden ulkopuolella voidaan jättää kuitenkin varsin runsaasti erimuotoista sotilaallista toimintaa, kuten kansainvälistä sotilasyhteistyötä, sotaharjoituksista ilmoittamista ja ulkomaisten sotilastarkkailijoiden kutsuminen harjoituksiin. Asiakirjojen hallinta keskittyy pääasiassa puolustusministeriöön, puolustusneuvostoon ja pääesikuntaan ja sen puolustushaaroihin.

Myös maanpuolustukseen liittyvää salassapitoa ja julkisuutta on arvioitava julkisuusperiaatteen hengessä. Kansalaisille on tärkeää saada maanpuolustusasioista todenmukainen käsitys ja tietoa esimerkiksi puolustusvoimien suorituskyvystä, strategiasta ja aselajien keskinäisistä painotuksista. Toisaalta perustellusti voidaan salata sellaisia maanpuolustukseen liittyviä yksityiskohtaisia tietoja, joiden julkistaminen voisi edesauttaa esimerkiksi Suomeen kohdistuvia sotilaallisia toimia.