Valtion turvallisuus

tekijä: Erkki Antero Ahvenniemi Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.12

 
Valtion ulkoista ja sisäistä turvallisuutta koskevat tiedot sisältyvät pääasiassa suojelupoliisin asiakirjoihin ja tietojärjestelmiin. Vastaavanlaisia tietoja saattaa olla muillakin viranomaisilla, kuten pääesikunnan tutkintaosastolla, jolla on esimerkiksi oma turvallisuustietorekisteri.

Asiakirjojen ja tietojen luovuttamisessa lähtökohtana on salassapito. Tällöin tietojen luovuttamiselta edellytetään, ettei se ilmeisesti vaaranna valtion turvallisuutta.