Soveltuvuusarviointi ja opetus

tekijä: Erkki Antero Ahvenniemi Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.26

 

Henkilöiden ominaisuuksien tai piirteiden suojaamiseksi voidaan pitää salassa asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetuista psykologisista testeistä, oppilasvalinnoista, soveltuvuuskokeista tai niiden tuloksista. Kyse voi olla myös asevelvollisten sijoittumisarvioinneista tai työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta varten tehdyistä henkilöarvioinneista. Salassapidon tarve on korostunut tulosjohtamisen, kannustuspalkkauksen ja soveltuvuustestien yleistymisen seurauksena julkishallinnossa. Kyse on sekä henkilöiden yksityisyydensuojasta että julkishallinnon eduista työnantajana.

Henkilökohtaisia ominaisuuksia kuvailevia tietoja sisältyy myös asiakirjoihin, jotka liittyvät opetukseen ja oppilashuoltoon. Koesuorituksissa tällaiset tiedot liittyvät koevastauksiin ja niiden sanallisiin arviointeihin. Pääsääntöisesti yksittäisen koesuorituksen arvosana on salassa pidettävä, mutta tieto hyväksytystä koesuorituksesta on julkinen. Oppilaitosten numeraaliset todistukset ovat julkisia, ja esimerkiksi ”hyvät tiedot” mielletään tässä yhteydessä numeraaliseksi arvosanaksi. Kuitenkin esimerkiksi yliopistojen ilmoitustauluilla on mahdollista listata koesuoritukset (ei-sanallisine) arvosanoineen, koska ne sisältyvät sellaisenaan tutkintotodistukseen, joka on julkinen. Ylioppilastutkinnon massamuotoisuus, erityispiirteinen tarkastus- ja arviointijärjestelmä sekä arvostelun kireä aikataulu ovat johtaneet siihen, että nyt ko. lainkohdassa on erityinen suoja sensorien koulukohtaiselle työnjaolle vuodeksi.

Oppilashuoltoa koskevat salassa pidettävät tiedot liittyvät oppilaan koulunkäynnin taloudelliseen tai sosiaaliseen tukeen tai fyysiseen tai psyykkiseen kuntoon. Kyse ei ole yleisestä sosiaalitoimen kautta annettavasta tuesta, vaan vammaispalveluihin tai koulukuraattorien ja –psykologien käyttämisestä. Oppilaan opetuksesta vapauttamisesta koskevissa, salassa pidettävissä tiedoissa voi olla kyse tämän uskonnollisesta vakaumuksesta, terveydentilasta tai muista henkilökohtaisista oloista.