Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Taloudellinen asema

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.23

 

Julkisuuslaki antaa mahdollisuuden salata joitakin henkilön taloudelliseen asemaa koskevia tulo- ja varallisuustietoja.
Suoja riippuu kuitenkin tilanne- ja roolisidonnaisista seikoista, ja ne voivat liittyä sopimuksen tekoon, sopimussuhteeseen ja velkojan riskeihin. Etuuksien ja tukien, kuten sairausvakuutuksen tai toimeentulotuen käsittelyn kohdalla tiedot ovat salassa pidettäviä, koska asia, jonka yhteydessä tiedot saadaan, on salassa pidettävä.

Taloudellisessa asemassa kyse on henkilön taloudesta kokonaisuudessaan, kuten päätoimen palkasta ja kokonaisvarallisuudesta, mutta ei kuitenkaan mistä tahansa henkilön saamaa tuloa koskevista tiedoista. Kokonaisvarallisuus kuvaa omaisuuden arvoa, mutta julkista tästä on vain osa, kuten kiinteistöjen ja osakkeiden omistus. Verotustietojen julkisuus verotuksen päätyttyä koskee verotuksen lopputulosta: ansiotuloa, pääomatuloa, verotettavaa tuloa, veroja ja maksuja. Julkisia asiakirjoja ovat ulosottohakemus, ulosottomiehen päätös ja toimituksia koskevat pöytäkirjat. Salassa pidettäviä ulosottoviranomaisen asiakirjoja ovat kuitenkin ulosottoselvitykset.

Henkilön taloudellista asemaa koskevia tietoja säädellään myös erityislainsäädännössä, kuten osakeyhtiölaissa ja laissa arvo-osuusjärjestelmästä. Arvopaperimarkkinalaissa säädellään julkisiksi osakkeiden ja optioiden omistus sekä arvopaperin omistaja tai liikkeelle laskeneen yhteisön jäsenyys. Julkisia rekistereitä ovat kaupparekisteri, kiinteistötietojärjestelmä, yrityskiinnitysrekisteri, avioehtosopimusrekisteri ja velkajärjestelyrekisteri. Nimikirjalaki määrittää julkisyhteisön palkkatiedot julkisiksi.