Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Turvakielto ja turvapaikka

by erkkia — last modified Apr 01, 2010 06:27 PM

 

Yksityistä henkilöä koskevat yhteystiedot voidaan salata terveyttä tai turvallisuutta koskevan uhan takia. Salaaminen saattaa olla perusteltua esimerkiksi todistajasuojan vuoksi. Salattava tieto voi olla esimerkiksi puhelinnumero tai asuinpaikka. Turvakielto tarkoittaa, että tällaisia tietoja ei turvallisuussyistä luovuteta yksityisille esimerkiksi väestötietorekisteristä tai ajokorttirekisteristä. Salaaminen edellyttää kuitenkin henkilön omaa ilmoitusta ja viranomaisen tekemää arviota siitä, onko salaamiselle olemassa perusteltu syy. Turvakielto on ehdoton, ja tietoja koskeva luovutusrajoitus sitoo myös muualta tiedon saaneita viranomaisia.

Turvallisuuden tarpeeseen vedoten voidaan salata myös asiakirjat, jotka koskevat pakolaista tai turvapaikan, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa. Asiakirjat saattavat sisältää henkilötietoja esimerkiksi pakolaisten sijoittumisesta kuntiin. Tietojen luovuttaminen edellyttää, ettei se vaaranna pakolaisen, hakijan tai näiden läheisten turvallisuutta.