Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Laintulkinta

by erkkia — last modified Jan 21, 2011 02:50 PM

Viranomaisen edunvalvonta

 

Sisäinen selvitys. Henkilö, jolla ei ollut vireillä tietopyyntöönsä liittyvää rikos- tai siviilioikeudenkäyntiä, ei ollut julkisuuslain tarkoittama asianosainen. Hänellä ei näin ollen ollut oikeutta saada asianosaisena pyytämäänsä asiakirjaa. Tapauksessa vankilan johtaja oli käynnistänyt laitoksen sisäisen selvitystyön, kuullut muutamia työntekijöitä ja laatinut kuulemisista muistiot. Eräs työntekijöistä oli kokenut tulleensa muistion perusteella syyllistetyksi. Hänellä ei ollut mahdollisuutta puolustautua syytöksiä vastaan, kun ei ollut saanut itse nähdä muistiota. Hallinto-oikeuden mukaan kyseessä oli viranomaisen asiakirja, joka oli viranomaisen hallussa ja jonka viranomainen on laatinut toimialaansa kuuluvassa asiassa. (Kuopion HAO 01819/08/1203)

Edunvalvojayhdistyksen tiedonsaantioikeus. Yhdistyksellä ei ollut oikeutta saada jäljennöstä salassa pidettävästä aluksen miehistöluettelosta, vaikka yhdistyksen tehtäviin kuuluikin merimiesten edunvalvonta. (KHO 1991 A 53)