Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Viranomaisen valvonta ja tietohuolto

by erkkia — last modified Apr 01, 2010 06:21 PM

 

Viranomaisen tekemän tarkastuksen ja valvonnan onnistuminen edellyttää toiminnalta tehokkuutta. Tärkeää on turvata sekä yleiset toteuttamisedellytykset että yksittäisten valvontatoimien onnistuminen. Toiminnan kannalta salattavia tietoja ovat esimerkiksi valvontaviranomaisen tarkastussuunnitelmat, tarkastusmenetelmät ja tarkastusajankohdat. Yllätystarkastusten avulla on mahdollista tutkia etenkin kilpailu- tai verotuslainsäädännön noudattamista. Julkisuuden ulkopuolelle on syytä jättää usein myös tarkastuksen suorittamisen jälkeinen vaihe. Tällä suojataan ilmoittajan ja viranomaisen välistä luottamuksellista suhdetta ja turvataan viranomaisen tiedonsaantia myös jatkossa. Ilmoittajan henkilöllisyyden salaaminen voi olla tärkeää esimerkiksi työsuojeluun liittyvissä asioissa. Erikseen on säädetty salassa pidettäväksi tieto rikosilmoituksen tekijästä.

Tiedonantajan luottamuksen suoja voi koskea myös julkishallinnon tietohuoltoa. Tällä mahdollistetaan se, että viranomainen voi saada tietoja tilasto- ja tutkimustarkoituksiin. Nimenomaan vapaaehtoisesti tässä tarkoituksessa annettuihin tietoihin liittyy ehdoton salassapitovelvollisuus.