Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Anumirjami Tukia: Komediallinen dialogi tv-sarjassa Uusi Päivä (2018)

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos perjantai 18. tammikuuta 2019, 08.56

Uusi päivä –sarjan (2010-18) kirjoittajatiimissä työskennellyt Anumirjami Tukia on tutkinut komedian kirjoittamista tuon TV-sarjan kautta. ”Uusi päivä, uudet vammat” : komediallinen dialogi televisiosarjassa Uusi päivä -pro gradussa Tukia tarkastelee sitä, mistä päivittäissarjan komediallisuus syntyy ja miten sitä luodaan.

TV-sarjoille tyypillisesti genreen kirjoittaminen on keskeisin kirjoittajalta edellytetty taito. Saippuaooppera –lajityypin kautta hän nostaa esiin vähemmän huomattua dialogivetoista, elokuvallista ilmaisua edullisempaa tapa luoda päivittäissarjaa.

Komediallisen dialogin kirjoittamista tutkiessaan Tukia osoittaa, kuinka huumori ei ole vain sanailua dialogissa, vaan se kirjataan kaikkialle sarjan maailmaan, henkilöasetelmiin ja tapahtumakulkuihin.

TV-sarjan dialogi kirjoitetaan audiovisuaalinen toteutus huomioiden. Henkilöiden tahtotila sekä pyrkimykset hahmotetaan dialogiin siten, että ne ilmenevät fyysisenä, psyykkisenä tai verbaalina toimintana. Tukia osoittaa kuinka myös huumori kirjoitetaan henkilöhahmoihin ja tapahtumien käänteisiin.

Tukia tutkii dialogin ilmaisullisia tehtäviä, ja filmidialogin funktioiden tutkimuksessa erityisen hyödylliseksi osoittautuu Sarah Kozloffin Overhearing film dialoque (2001).

Anumirjami Tukia: ”Uusi päivä, uudet vammat” : komediallinen dialogi televisiosarjassa Uusi päivä

SISÄLLYS

1 JOHDANTO

2 TUTKIMUS

2.1 Hiljaisen tiedon teoria viitekehyksenä

2.2 Tutkimuskysymykset

2.3 Aikaisempi tutkimus ja keskeiset lähteet

2.4 Tutkimusmetodit

2.4.1 Koomisuuden tarkastelu

2.4.2 Dialogin analyysi

2.5 Kohdesarja ja aineisto

3 LAJITYYPIN JÄLJILLÄ

3.1 Huumori ja koominen

3.2 Huumorin tutkimisesta

3.3 Komediasta draamakomediaan

3.4 Koominen henkilöhahmo

3.5 Uusi päivä ja ”päivittäisdraamakomedia”

3.6 Saippuaoopperan ominaispiirteitä ja historiaa

3.7 Saippuaoopperan kerronta

3.7.1 Yltäkylläistä dialogia

3.7.2 Kuvailmaisu

4 DIALOGI

4.1 Sana ja kuva

4.2 Dialogi toimintana

4.3 Dialogin funktiot

4.3.1 Narratiiviset funktiot

4.3.2 Dialogin tyylilliset, teemalliset ja ideologiset funktiot

4.4 Koominen dialogi

5 UUSI PÄIVÄ

5.1 Televisiosarjan konsepti

5.2 Uuden päivän draama ja komedia

5.3 Hahmoesittely

5.3.1 Taistelupari Otso Karhu ja Tero Kuusla

5.3.2 Outolintu Anni Malinen

5.4 Päivittäisdraaman kirjoittamisesta ja tekijyydestä

5.4.1 Porrastettu käsikirjoitusprosessi

5.4.2 Kirjoittaja osana koneistoa

5.5 Uuden päivän komediallinen dialogi

5.5.1 Sanaleikki

5.5.2 Kiertoilmaus

5.6 Kohtausanalyysi

6 LOPUKSI

LÄHTEET

Navigointi