Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Laura Kyllönen: Monikieliset kirjailijat

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos perjantai 24. elokuuta 2012, 15.20


Monikieliset kirjailijat : kielen vaihtaminen ja kirjailijan identiteetti / Laura Kyllönen.2011.
:http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011051910875

Kirjoittamisen pro gradu -tutkielma käsittelee monikielisiä kirjailijoita ja heidän suhdettaan vieraalla kielellä kirjoittamiseen ja sen vaikutusta heidän kirjailijaidentiteettiinsä. Tuon esimerkkikirjailijoiden avulla esiin, minkälaisia vaikutuksia kielen vaihtaminen kirjailijoille aiheuttaa.

Maailmasta löytyy paljon kirjailijoita, jotka identifioituvat johonkin kieleen, joka ei ole heidän äidinkielensä, tai äidinkielensä ohella myös johonkin toiseen kieleen. Koska kieli on osa taitajansa identiteettiä, tutkin kielen vaihtamisen vaikutusta kirjailijoiden identiteetteihin. Tutkielmassa käsiteltäviä teemoja ovat erityisesti kielen vaihtaminen, äidinkielen hylkääminen, vieraalla kielellä kirjoittamisen vaikeudet ja oikeus käyttää vierasta kieltä. Edelleen kirjallisuuden monikielisyyden problematiikkaa kontekstualisoidaan tutkielmassa historiallisiin aikakausiin, kuten keskiaikaan sekä romantiikan tai kolonialismin kaltaisiin ajanjaksoihin. Näin osoitetaan, kuinka suhtautuminen monikielisyyteen on vaihdellut eri aikakausina.

On hyvin tavallista, että monikielinen kirjailija on jättänyt tai joutunut jättämään kotinsa ja muuttanut vieraaseen maahan, jonka kielellä hän kirjoittaa. Myös monet entisistä siirtomaista tulevat kirjailijat ovat hyvin tyypillisesti kaksi- tai monikielisiä, sillä he ovat kasvaneet kaksi- tai monikielisiksi. Monet monikieliset kirjailijat kirjoittavat usein myös monikielisyyteen liittyvistä kokemuksistaan joko fiktiivisessä tuotannossaan tai omaelämäkerroissaan. Työssäni osoitan, kuinka näiden monikielisten kirjailijoiden identiteetti näyttäytyy hybridisenä.

Analysoin tutkielmassani lukuisten esimerkkikirjailijoiden suhdetta vieraalla tai toisella kielellä kirjoittamiseen kulttuurin- ja kirjallisuudentutkimuksesta poimittujen identiteetin, hybridiyden ja toiseuden käsitteiden avulla. Tutkin kirjailijoiden omia kirjoituksia, esseitä tai haastatteluita ja analysoin niiden kautta heidän käsitystään kirjailijaidentiteetistään. Vaikka kielen vaihtaminen ja vieraalla kielellä kirjoittaminen on varsin ongelmallista monille monikielisille kirjailjoille, pitävät he lopulta monikielisyyttä kuitenkin rikkautena ja voimavarana, josta he ammentavat luovuutensa

Navigointi