Turkka Hautala: Näkökulmia koti- ja ulkomaisiin avoimiin kirjoittajasivustoihin

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos lauantai 18. elokuuta 2012, 19.58

Digitaalinen leirinuotio ja laiskan tekstipaja näkökulmia koti- ja ulkomaisiin avoimiin kirjoittajasivustoihin / Turkka Hautala.2008

http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200903191194

Tutkielma käsittelee internetin avoimia tekstipajoja: siis luoville kirjoittajille
suunnattuja verkkosivustoja, joille kuka tahansa voi laittaa esille omia töitään
muiden kommentoitavaksi. Aineistona on 12 sivustoa, joista puolet on kotimaisia,
puolet englanninkielisiä.
Tutkielma koostuu kuudesta osasta. Aluksi teen yleiskatsauksen
sivustojen tarjontaan ja ominaisuuksiin. Kirjoittajat-luvussa pohdin kirjoittajien
erilaisia motiiveja sivustojen käyttöön, verkkoidentiteettiä ja tekijän asemaa
verkossa. Tekstit-luku puolestaan keskittyy analysoimaan sivustojen luovien
tekstien massaa ja sen piirteitä. Pohdin myös tekstien saamaa huomiota ja
elinkaarta, sekä näitä kasvattavia tekijöitä. Palaute-luvussa teen katsauksen
sivustojen palautekulttuuriin, hyvine puolineen ja ongelmineen. Pyrin myös
kumoamaan joitakin sen tekstipohjaisuuteen ja anonymiteettiin liittyviä myyttejä.
Kuudennessa luvussa kehittelen toimivan kirjoittajasivuston mallia: mitkä seikat
vaikuttavat sivuston toimivuuteen? Millaisista jäsenistä tasokas ja aktiivinen
verkon kirjoittajayhteisö koostuu? Mitä sivuston ylläpito voi tehdä asian hyväksi?
Tutkielman viimeisessä osassa käsittelen huomioideni pohjalta sivustojen hyötyjä
kirjoittajalle nyt, ja pohdin myös hieman niiden mahdollista roolia
tulevaisuudessa.
Avainsanat: internet, luova kirjoittaminen, tekstipaja, vertaispalaute,
verkkoyhteisöt, kirjoittajapiirit, kirjoittajasivustot

Navigointi