Marja Viik: Omaelämäkerran kirjoittamisen prosessista

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos torstai 30. tammikuuta 2014, 14.16

 

Tässä tutkimuksessa perehdytään omaelämäkerran uudelleenkirjoittamisen prosessiin. Aineistona ovat vanha ja uusi omaelämäkerta sekä päiväkirja. Tavoitteena on selvittää, mitä tapahtuu uudelleenkirjoittamisen prosessissa ja miten aikaväli on vaikuttanut muistamiseen. Tutkimuksen kuluessa pohditaan uudelleenkirjoittamisen aikana pidetyn päiväkirjan merkintöjä ja reflektoidaan sen avulla niitä tunnetiloja, jotka kirjoittamisen prosessi nosti esiin.

Tutkimusmenetelmänä käytetään psykologista ja narratiivista lähestymistapaa. Tutkimusote on väistämättä subjektiivinen, koska tutkimus perustuu kahteen henkilökohtaiseen tarinaan, joiden kirjoitusväli on seitsemän vuotta. Aineistona on myös päiväkirja, josta on otettu suoria lainauksia, jotka kertovat sen hetkisen tunnetilan kirjoittamisen prosessissa. Omaelämäkerroista on nostettu esiin tapahtumia, jotka löytyvät sekä vanhasta että uudesta tarinasta. Tutkimuksessa verrataan toisiinsa vanhan ja uuden tarinan suoria tekstikatkelmia.

Tapahtumien uudelleenkirjoitusta analysoidaan ja pohditaan sitä, miten muistot ovat muuttaneet muotoaan ja ovatko muistikuvat erilaisia kuin aikaisemmin. Tutkimuksen kuluessa pyritään löytämään vastauksia sille, miksi tapahtumat unohtuvat joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. Pohditaan myös sitä, mikä on ollut ajan vaikutus muistikuvien muodostumiseen sekä salamavalomuistikuvan osuutta detaljien muistamisessa. Päiväkirjan tutkiminen kulkee rinnalla ja nostaa esiin tunnetilojen kuvauksia. Tutkimus sisältää suoria lainauksia myös päiväkirjasta. Niiden avulla reflektoidaan oman tunnetilan vaikutusta kirjoittamisen prosessiin.

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/42108/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201309062259.pdf?sequence=1

 

Navigointi