Sanna-Mari Tikka: 50-vuotta adaptaatiotutkimusta

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos lauantai 18. elokuuta 2012, 19.42

Tämä tutkielma tarkastelee adaptaatiotutkimuksen ensimmäistä viittäkymmentä vuotta, eli
vuosien 1957–2007 väliin jäävää ajanjaksoa. Työni on kirjallisuuskatsaus, jossa keskityn
adaptaatiotutkimuksen eri suuntausten keskeisimpiin teorioihin. Tarkastelen erityisesti
adaptaation käsitteen määrittelyä teoriankehityksen eri vaiheissa. Onko adaptaatiota
määritelty? Kuinka määritelmät on annettu? Millaisia ne ovat?
Tällainen kysymyksenasettelu puolustaa paikkaansa, sillä tutkimuksen alkuvaiheista
lähtien avoin adaptaation käsitteen määrittely jää vähäiseksi, adaptaatiotutkimuksen eri
tutkimussuuntaukset vaikuttavat keskenään melko etäisiltä ja itse adaptaatio tuntuu myös
usein jäävän tutkimuksessaan sivurooliin. Tämä ei ole ihme, onhan
adaptaatiotutkimuksessa kuohunut vuoroin adaptaatiovastainen kritiikki, vuoroin
kirjallisuudelle valta-aseman antamisesta syyttävä ”vastapuolen” kritiikki. Adaptaation
asema tutkimuksen keskipisteessä ei ole ollut itsestään selvä, eikä liioin tapa, jolla tätä
aihetta tulisi lähestyä.
Tutkimukseni tuloksena totean adaptaatioteorian vaihe vaiheelta etenevän kohti
yksityiskohtaisempaa adaptaation käsitteenmäärittelyä. Kukin adaptaatiotutkimuksen
suuntaus tuo oman lisänsä käsitteenmäärittelyyn. Tähänastinen adaptaatioteoria näyttäytyy
siis eri tutkimussuuntausten välisenä dialogina, joka kaiken muun kiinnostuksensa taustalla
pohtii sitä, mitä adaptaatio itse asiassa on.
Asiasanat: adaptaatio, adaptaatioteoria, elokuva, media, romaani.

Navigointi