Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Niina Mero: Kuinka viihderomanssi kirjoitetaan

by Risto Tapani Niemi-Pynttäri last modified Jan 24, 2018 09:15 AM

Niina Mero: KUINKA VIIHDEROMANSSI KIRJOITETAAN. Suuntaviivoja romanttisen viihdekirjallisuuden kentälle.

Niina Mero tutkii naisille suunnatun romanttisen viihdekirjallisuuden kirjoittamista. Keskeistä tutkimuksessa on Meron oman kokemuksen, kirjailijan työstä saatu tiedon, sekä viihdegenren puitteisiin asettuvan luovuuden tutkimus. Hauskasti Mero havainnollistaa tutkimusta  omasta tuotannosta nostetuin esimerkein.

Viihdekirjailijan työn taustaksi Mero tekee katsauksen alan kansainväliseen tutkimukseen, sekä viihdekirjallisuuden lajeihin. Sujuvasti kirjoitetussa tutkimuksessa  tulee esille laaja alan tuntemus. Tarkastelua monipuolistaa se, että Mero pohdiskelee eri yhteyksissä viihderomanssin ja sen lukijan vuorovaikutusta.

Viihderomaanin kirjoittamista käsittelevässä osassa kuvataan viihdekirjailijan työskentelyä ja asemaa kirjallisessa instituutiossa. Niina Mero esittelee kirjankustantajien asettamia vaatimuksia ja kirjoittajille antamia neuvoja ja kuvaa viihderomanssin kirjoittamisen prosessia.  Tutkimus pyrkii osoittamaan viihdekirjallisuuden olevan aiheettomasti vähättelyn kohteena.

Tutkimuksen tulokset perustuvat alan aiemman tutkimuksen antiin, sekä kuudelle suomalaiselle viihdekirjailijalle tehtyihin haastatteluihin. Haastatteluissa selvitellään muun muassa viihteen kirjoittajien taustaa ja motivaatiota, oman työn arvostusta, kirjoittamisen prosessia sekä suhdetta kustantajaan.

JOHDANTO

1 TUTKIMUKSEN RAKENNE JA LÄHDEAINEISTO

1.1 Tutkimuksen lähtötilanne

1.2 Henkilö -lähteet

1.3 Kirjalliset lähteet

 1.4 Keskeiset käsitteet

1.5 Taiteellinen osa

2 ROMANTTISEN VIIHTEEN TUTKIMUS JA LAJIKENTTÄ

2.1 Aiempi tutkimus

2.1.1 Feministinen kritiikki ja Modleskin "Loving with a Vengeance"

2.1.2 Postfeministinen tutkimus

3 Nykytutkimus

2.2 Romanttisen viihdekirjallisuuden laji

2.3 Lajityypin muutos ja alalajit

2.3.1 Homoseksuaalinen romanssi

3 KAAVAMAISET VIIHDEROMANSSIT

3.1 Kotimaiset lukemistolehdet

3.1.1 Timantti

3.1.2 Lääkäri

3.2 Ulkomainen sarjaromantiikka

3.3 Kohderyhmä ja lukijat

3.4 Juoni

3.5 Henkilöt

3.5.1 Naispäähenkilö

3.5.2 Miespäähenkilö

3.6 Miljöö

3.7 Kieli

3.8 Erotiikka ja romanttinen jännite

3.9 Uskottavuus ja itseironia

4 VIIHDEROMANSSIN KIRJOITTAMINEN

4.1 Kuinka minusta tuli viihdekirjailija?

4.2 Luovuus ja viihderomanssi

4.3 Kotimaisten lukemistojen kirjoitusprosessi

4.4 Kotimaisten lukemistojen kirjoittajat

5 VIIHDEROMANSSIEN KRITIIKKIÄ

5.1 Romantiikan väheksynnän historia

5.2 Fantasia ja todellisuus

5.3 Sukupuolittuneisuus ja samaistuminen

5.4 Kotimaisen lukemistoviihteen kritiikkiä

6 LOPUKSI

Navigation